Om Sågcenter 2017-07-07T15:19:21+00:00

Innovation, precision och snabbhet

SågCenter är helhetsleverantören av sågteknik och slipservice för industriell träbearbetning. Vi vill vara branschens vassaste och mest pålitliga partner. Med innovativ produkt- och metodutveckling skapar vi förutsättningar för din framtida tillväxt och lönsamhet. Ett komplett utbud av standardprodukter – med möjlighet till kundunika anpassningar – ger ett värdeutbyte och en tillgänglighet utöver det vanliga.

Spjutspetsen inom sågteknik

Oavsett om du jobbar med långa serier, korta serier eller specialsortiment så skräddarsyr vi en lösning som möter dina krav – och som överraskar. Flera decenniers erfarenhet av teknikutveckling har gjort oss till ett innovationsföretag. Vi utvecklar själva banbrytande teknologi som vi omsätter i funktionella och lönsamma lösningar för våra kunder. Flera av våra innovationer inom bandsågblad och slipning har bidragit till att sätta en ny branschstandard när det kommer till körtider, snabbhet, precision och materialutnyttjande. I mer än 20 år har vi systematiskt samlat in data om hur kundernas sågblad har presterat i maskinerna. Kunskap som vi använder när vi utvecklar ny teknologi för ökad hastighet och precision, reducering av vibrationer och lägre energiförbrukning.

Det här ska du förvänta dig av oss på SågCenter :

  • Snabba leveranser
  • Hög kvalitet
  • Bästa tillgänglighet
  • Långa drifttider
  • Rätt kostnadsbild
  • Teknologi i framkant
  • Trygghet och kontinuitet
  • Måttnoggrannhet
  • Optimalt värdeutbyte
  • Ökad körhastighet

En långsiktig relation

SågCenter är familjeägt i andra generationen med ackumulerad kompetens sedan 1949. Vår verksamhet präglas av långsiktighet och stabilitet. Du kan känna dig trygg i att vi finns kvar och kan bistå dig i dina framtida satsningar. Vi har just investerat i nya produktionslokaler och driftsatt en högteknologisk linje som kommer att ge våra kunder ytterligare konkurrensfördelar.

Vi ökar din lönsamhet

Att bara ”köra på” är ett säkert sätt att missa möjligheterna. Genom att övervaka och analysera hur verktygen beter sig i produktionen identifierar vi besparingsmöjligheter och hittar sätt att öka hastigheten och värdeutbytet. Vad är det som orsakar eventuella stillestånd? Återkommer samma skada och problem gång på gång? Hur effektiva är verktygsbytena i samband med slipning? Är utbytet av råvaran optimalt? Vi följer din produktion under en period och tar sedan fram en strategisk handlingsplan med rekommendationer om verktygsval, slipservicenivå och kontinuerliga förbättringar i din befintliga maskinutrustning.