Sliptjänster 2017-07-04T13:05:05+00:00

Finslipa din kapacitet

Din produktion ska aldrig behöva stå stilla på grund av slöa verktyg! I takt med att kraven på ökad matningshastighet och måttnoggrannhet ökar, krävs perfekta verktyg och maskiner. Att driva runt ett sliperi inhouse är ett tids- och kostnadskrävande företag för många sågverk. SågCenter erbjuder därför komplett slipservice där vi säkerställer ett jämnt till- och frånflöde av välvässade verktyg.

SågCenters slipteknologi har satt ny standard med fler drifttimmar och ökad skärpa. Vi slipar i maskiner som vi själva har utvecklat och byggt. Vår serviceorganisation har hög kapacitet och kan bearbeta stora volymer med snabba returer. Vi är helt kundanpassade och kan tillhandahålla slipservice i flera olika steg. Från service av enstaka produktgrupper till helhetsåtaganden. Med vårt serviceavtal ”All Inclusive” får du omfattande data och analyser som visar hur dina verktyg fungerar i produktionen – ett effektivt redskap affärsutvecklingen.

Alltid nyslipat på lager

Tala med oss på SågCenter, så ser vi till att ni alltid har nyslipade verktyg hemma. Vi räknar fram ett logistiskt idealflöde beräknat på ert normalslitage och anpassar leveransintervallen. Med varje slipleverans följer en retursedel, ni behöver bara se till att det nötta skäret hämtas – enklare och tryggare kan det inte bli!